Skip directly to content

Založení bytového družstva

 • zpracování návrhu stanov družstva (návrh)
 • zpracování formuláře přihlášky do družstva
 • organizační zajištění ustavující schůze družstva
 • zpracování pozvánky na tuto schůzi
 • zpracování návrhu hlasovacích lístků
 • zajištění účasti notáře na této schůzi včetně souvisejících jednání
 • řízení ustavující schůze družstva
 • zpracování návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku včetně projednání
 • zpracování přihlášky k registraci místně příslušnému správci daně
 • související konzultace s přípravným výborem, případně dalšími orgány
 • další dohodnuté činnosti