Skip directly to content

Prohlášení vlastníka

Zajištění splnění povinností při vzniku společenství vlastníků jednotek.

  • zpracování návrhu stanov společenství (návrh)
  • organizační zajištění první schůze shromáždění vlastníků jednotek
  • zpracování pozvánky na tuto schůzi
  • zpracování návrhu hlasovacích lístků
  • zajištění účasti notáře na této schůzi včetně souvisejících jednání
  • řízení první schůze shromáždění vlastníků jednotek
  • zpracování návrhu na zápis společenství do rejstříku společenství vlastníků včetně projednání
  • zpracování přihlášky k registraci místně příslušnému správci daně
  • související konzultace s přípravným výborem, případně dalšími orgány
  • další dohodnuté činnosti