Skip directly to content

Naše služby

Veškerá komunikace se členy statutárních orgánů, představenstva, kontrolní komise, se zástupci vlastníka, se členy družstva a dalšími zainteresovanými osobami a dále veškeré související činnosti probíhají vždy přímo ve spravovaném objektu, např. v místnosti, ve které se schází představenstvo...

Více informací: Správa bytových domů
Společnost K.O. Poradenství, s.r.o. zajišťuje správu administrativních budov, garantuje dodržování příslušných zákonů a předpisů v souladu s představami vlastníka a ve spolupráci s jeho statutárními orgány...
Zpracování účetnictví dle platných zákonů a předpisů, adresné zaúčtování veškerých položek, např. přímo ke každé bytové jednotce, každý nájemce bytového či nebytového prostoru, člen družstva, vlastník bytové či nebytové jednotky má detailní přehled o svých platbách a příslušných nákladech...
Pro své klienty zabezpečujeme kompletní služby v této oblasti: zprostředkování koupě, prodeje a pronájmů bytů, domů a nebytových prostor, zajištění odhadů cen nemovitostí...
Více informací: Realitní činnost
Disponujeme odpovídajícím know-how přípravy a řízení rozsáhlých investičních projektů. Tyto činnosti jsme schopni pro své klienty zajistit tzv. "na klíč" včetně optimálního způsobu profinancování investičních nákladů...

Zpracování nájemních smluv na byty a nebytové prostory, řešení pohledávek vůči nájemcům bytů a nebytových prostor, sepsání a podání žaloby o zaplacení dlužné částky a návrhu na vydání platebního rozkazu...

Více informací: Právní servis
Zpracování návrhu stanov družstva (návrh), zpracování formuláře přihlášky do družstva, organizační zajištění ustavující schůze družstva, zpracování pozvánky na tuto schůzi...
Více informací: Založení bytového družstva
Zajištění splnění povinností při vzniku společenství vlastníků jednotek. Zpracování návrhu stanov společenství (návrh), organizační zajištění první schůze shromáždění vlastníků jednotek, zpracování pozvánky na tuto schůzi...
Více informací: Prohlášení vlastníka
Na základě Vámi udělené plné moci Vás zastoupíme při vyřizování Vašich záležitostí na úřadech: Katastr Nemovitostí, finanční úřady, poskytovatelé elektrické energie, plynárny, vodárny, odvoz komunálního odpadu...
Více informací: Zastupování na úřadech

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a dodavatele
dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci
údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

(1) Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je společnost K.O. Poradenství, s.r.o.
Kontaktní osoba: Mgr. Ing.