Skip directly to content

Regenarace a revitalizace domů

 • Disponujeme odpovídajícím know-how přípravy a řízení rozsáhlých investičních projektů.
 • Tyto činnosti jsme schopni pro své klienty zajistit tzv. "na klíč" včetně optimálního způsobu profinancování investičních nákladů.
 • Pro Vaši společnost jsme připraveni také navrhnout a zrealizovat kompletní humanizaci a regeneraci Vašeho domu.

Regeneraci a revitalizaci domu je možno v zásadě rozdělit do 2 kategorií:

standardní, která zahrnuje zejména

 • zateplení fasády včetně výměny oken za plastová
 • opravu lodžií včetně okapních plechů s možností jejich zasklení
 • modernizaci výtahů s využitím elektronického ovládání

komplexní

 • přestaví se i vchody, které jsou vizitkou domu
 • okolí domu se architektonicky vymezí, ať již předzahrá dkami nebo plotem s brankou
 • upraví se všechny společné prostory a parter se využije k podnikání a službám
 • uvažovat o vytvoření nástavby, která zruší fádní plochou střechu a vytvoří nové bytové jednotky
 • zvážit vybudování nových bytů také např. přeměnou nebytových prostor uvnitř domu na bytové

Na provedení těchto prací jsme připraveni pomoci zabezpečit finanční prostředky s využitím:

a nejrůznějších podpůrných programů

V případě Vašeho zájmu navrhujeme zpracování komplexní strategie regenerace a revitalizace Vašeho domu s konkrétními finančními propočty a vyhodnocením ekonomické efektivnosti jednotlivých variant řešení.