Skip directly to content

Správa bytových domů

Společnost K.O. Poradenství, s.r.o. zajišťuje správu domů, bytů a nebytových prostor, garantuje dodržování příslušných zákonů a předpisů v souladu s představami vlastníka a ve spolupráci s jeho statutárními orgány.

Veškerá komunikace se členy statutárních orgánů, představenstva, kontrolní komise, se zástupci vlastníka, se členy družstva a dalšími zainteresovanými osobami a dále veškeré související činnosti probíhají vždy přímo ve spravovaném objektu, např. v místnosti, ve které se schází představenstvo.

To znamená, že naše kancelář je vždy v dohodnutých termínech a hodinách (zejména odpoledních a večerních) přímo ve Vašem objektu.

Tímto přístupem se snažíme v maximální možné míře přiblížit našim klientům, poskytnout jim co možná největší komfort našich služeb a v maximální možné míře šetřit Váš čas.

Vedle toho je možné využívat naše kanceláře v jednotlivých regionech a dále všechny dostupné komunikační prostředky (telefon, fax, e-mail, apod.).

K.O. Poradenství, s.r.o. vykonává především následující činnosti:

zajišťování služeb spojených s bydlením, zejména

 • dodávky elektrické energie
 • dodávky tepla
 • dodávky teplé a studené vody
 • dodávky plynu
 • provoz výtahů
 • provoz společné televizní antény
 • odvoz domovního odpadu
 • úklid domu
 • po dohodě s vlastníkem uzavíráme smlouvy o poskytování uvedených služeb
 • při provozu operativně zajišťujeme odstraňování poruch a závad
 • zajišťujeme revize technických zařízení v domech, evidujeme revizní zprávy a v případě nedostatků odstraňujeme zjištěné závady
 • provádíme odečty spotřeby a vyúčtování pro jednotlivé nájemníky

údržba a opravy domu, zejména

 • běžná údržba související se standardním provozem domu a bezpečností jeho nájemníků
 • opravy domu podle vlastníkem schváleného harmonogramu
 • zpracováváme projektovou dokumentaci
 • zastupujeme vlastníka při stavebním řízení podle jeho pokynů
 • výběrová řízení na zhotovitele dohodnutých prácí a vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů
 • podle rozhodnutí vlastníka uzavíráme smlouvy o dílo
 • vykonáváme stavební dozor investora

administrativní práce spojené se správou domu, zejména

 • vedení technické dokumentace domu, bytů a nebytových prostor
 • správa klíčů od všech nebytových prostor
 • komplexní evidence nájemců bytových a nebytových prostor
 • vypracování variantních návrhů výše nájemného a způsobů jeho hrazení