Skip directly to content

Správa administrativních budov

Společnost K.O. Poradenství, s.r.o. zajišťuje správu administrativních budov, garantuje dodržování příslušných zákonů a předpisů v souladu s představami vlastníka a ve spolupráci s jeho statutárními orgány.

Veškerá komunikace se členy statutárních orgánů, představenstva, dozorčí rady, se zástupci vlastníka, s akcionáři a dalšími zainteresovanými osobami a dále veškeré související činnosti probíhají vždy přímo ve spravovaném objektu.

To znamená, že naše kancelář je vždy přímo ve Vašem objektu.

Tímto přístupem se snažíme v maximální možné míře při-blížit našim klientům, poskytnout jim co možná největší komfort našich služeb a v maximální možné míře šetřit Váš čas.

Vedle toho je možné využívat naše kanceláře v jednotlivých regionech a dále všechny dostupné komunikační prostředky (telefon, fax, e-mail, apod.).

K.O. Poradenství, s.r.o. vykonává především následující činnosti:

zajišťování služeb spojených s provozem objektu, zejména

 • dodávky elektrické energie
 • dodávky tepla
 • dodávky teplé a studené vody
 • dodávky plynu
 • provoz výtahů
 • provoz společné televizní antény
 • odvoz odpadu
 • úklid objektu
 • po dohodě s vlastníkem uzavíráme smlouvy o poskytování uvedených služeb
 • při provozu operativně zajišťujeme odstraňování poruch a závad
 • zajišťujeme revize technických zařízení v objektech, evidujeme revizní zprávy a v případě nedostatků odstraňujeme zjištěné závady
 • provádíme odečty spotřeby a vyúčtování pro jednotlivé nájemce v rámci objektu

údržba a opravy objektu, zejména

 • běžná údržba související se standardním provozem administrativní budovy a bezpečností jeho nájemců
 • opravy objektu podle vlastníkem schváleného harmonogramu
 • zpracováváme projektovou dokumentaci
 • zastupujeme vlastníka při stavebním řízení podle jeho pokynů
 • výběrová řízení na zhotovitele dohodnutých prácí
  a vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů
 • podle rozhodnutí vlastníka uzavíráme smlouvy o dílo
 • vykonáváme stavební dozor investora

administrativní práce spojené se správou objektu, zejména

 • vedení technické dokumentace administrativní budovy
 • správa klíčů od všech prostor
 • komplexní evidence nájemců jednotlivých prostor
 • vypracování variantních návrhů výše nájemného a způsobů jeho hrazení