Skip directly to content

Právní servis

  • zpracování nájemních smluv na byty a nebytové prostory
  • řešení pohledávek vůči nájemcům bytů a nebytových prostor
  • sepsání a podání žaloby o zaplacení dlužné částky a návrhu na vydání platebního rozkazu
  • vypovídání nájemních smluv
  • sepsání a podání žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu
  • vystěhování neplatičů
  • spolupráce s exekučním oddělením příslušného soudu
  • zastupování u místně a věcně příslušného soudu
  • vyřizování stížností, oznámení, podnětů